Pakiet „mini”

Pakiet „mini” to najtańsze rozwiązania skierowane głównie dla mikro firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Wysokość opłaty abonamentowej waha się od 100 do 400 zł netto miesięcznie. Opłata ta zależna jest od rodzaju usług, czasu przeznaczonego na usługi w Państwa firmie oraz ilości komputerów i innego sprzętu. Wysokość opłaty abonamentowej w ramach pakietu mini jest ustalana indywidualnie z klientem po sprecyzowaniu jego wymagań.

Co zawiera pakiet?

  • obsługa do 3 komputerów i 1 urządzeń biurowych
  • czas poświęcony na usługi dla klienta – od 2h / miesięcznie 
  • darmowe konsultacje 
  • darmowy dojazd do 30 km w ramach jednej wizyty w miesiącu
  • cena za każdą rozpoczętą godzinę pracy poza abonamentem – dodatkowo płatna